Onsdag 30 Nov
Stockholm

Diskriminering

Diskriminering är när en person eller en grupp av personer värderar och skiljer människor åt baserat på annar än meriter och talanger, till nackdel för personen som diskrimineras.


Det är diskriminerande att skilja en människa åt på grund av medfödda, valda eller grundläggande för den kulturella identiteten, så som kön, etnicitet, funktionsnedsättning, klädstil, ålder, hudfärg, inkomst, kroppsbyggnad, sexuell läggning, könsidentitet, religiös eller politisk åsikt. Diskriminering kan ske på strukturell nivå, som i att ett land har olika lagar som särbehandlar en viss grupp av människor eller genom samhällsnormer som gör att en grupp behandlas sämre. Det kan också ske på individuell nivå genom att en person, en myndighet eller en organisation utifrån sin egen uppfattning särbehandlar människor utifrån dessa egenskaper.


Att särskilja på människor utifrån andra personliga egenskaper anses inte vara diskriminering. 


Visa resten ↓

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.