Dödssjukdomarna i Robinson

- 22/03/2009, 11:25 -

Hela listan över sjukdomarna som kan drabba årets deltagare.

Det blev en chockstart för Robinsondeltagarna. Utan mat sattes de i en lergöl med en vägg av mygg. Nu riskerar de tappra överleverna dödssjukdomar en masse. Här är hela listan på sjukdomarna som kan drabba Robinsongänget.

Hepatit A

Orskar inflammation i levern och sprids genom mat och dryck. Ögonen blir gulfärgade. Man får feber, muskelvärk, huvudvärk, trötthet samt magont och illamående.

Kolera/ETEC-diarré

Kolera är en svår tarmsjukdom med häftiga diarréer orsakad av bakterier som finns i förorenat vatten. Vissa drabbas av en en riklig och vattnig diarré som orsakar svår uttorkning. Stor dödsrisk om behandling inte sätts in.

Tyfoidfeber

Tyfoidfeber orsakas av en bakterie som sprids via mat och dryck och ger kraftig feber och trötthet. Obehandlad tyfoidfeber kan få ett allvarligt förlopp med svåra tarmblödningar och spridning av bakterier i hela kroppen med dödsfall som följd.

Gula febern

Allvarlig virussjukdom med hög dödlighet. Sjukdomssymtom är feber, frossa, huvud- och muskelvärk, illamående och gulsot.

Japansk encefalit

Allvarlig virussjukdom som sprids via myggor.

Malaria

Symtomen är hög feber, frossa, och förvirring. Infektionen sprids genom myggbett och det finns inget vaccin.

Meningokockmeningit

En mycket allvarlig bakterieinfektion som ger hjärnhinneinflammation.

Tuberkulos

Smittar via andningsvägarna och ger upphov till bland annat lungsjukdom, benröta och hjärnhinneinflammation.

Rabies

Smittar genom djurbett. Leder till fradga och galenskap. Dödligheten i rabies är 100 % om inte behandling med immunglobulin och vaccin påbörjas omedelbart.

TBE

Fästingburen hjärnhinneinflammation. Smittar via fästingbett. Ger huvudvärk, feber, värk i kroppen och trötthet. Kan leda till förlamning i sällsynta fall.

Malariamyggan.

Filmen Rabid.

Skrivet av: