Stockholm

De här bristerna finns i sjukvården om det skulle bli krig

Johanna Sandwall är krisberedskapschef för Socialstyrelsen.
Johanna Sandwall är krisberedskapschef för Socialstyrelsen. Foto: Henrik Montgomery/Tomas Oneborg/SvD/TT

I en rapport från Socialstyrelsen framkommer det att svensk sjukvård brister på flera punkter när det kommer till krigsberedskap. Regionerna har inte planerat för krigsberedskap sedan 1990-talet och flera tidigare förmågor saknas helt.


Läs mer

Till följd av Rysslands invasion av Ukraina har det säkerhetspolitiska läget i Sverige uppmärksammats. Men flera brister i landets krisberedskap har påträffats, exempelvis saknas en strategi för hur livsmedel ska hanteras och somliga skyddsrum fungerar inte. 

Om det skulle bli krig eller kris i Sverige skulle behovet av sjukvård öka markant. Vid en väpnad konflikt som pågår under en längre period förväntas både krigsskador och olycksfall till följd av kriget, medan tillgången på material inom sjukvården kan minska eftersom det kan bli svårare att frakta och importera förnödenheterna. Således blir krigs- och krisberedskap av yttersta vikt inom sjukvården.

Enligt en rapport från Socialstyrelsen saknar dock Sverige en sådan beredskap. 

Foto: Anders Wiklund/TT

Regionerna har inte planerat för krigsberedskap sedan 1990

Redan i september 2021 konstaterade Socialstyrelsen att svensk sjukvård brister i beredskap inför krig. I rapporten “Hälso- och sjukvården och planering för civilt försvar - Hotbild och gemensamma dilemman” redovisas hur de förberedelser för stora skadeutfall som tidigare fanns har försvunnit. 

Till följd av fredstiden har det inte bedrivits någon planering för krigsberedskap sedan 1990-talet. I Socialstyrelsens undersökning framkommer det att sjukvården i dagsläget brister på flera punkter om det blir krig eller kris, och att vissa förmågor som tidigare fanns numera saknas helt. 

I princip alla akutsjukhus har en katastrofplan, men det finns enbart beredskap för en tidsbegränsad kris och inte för ett krig.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Det här saknar svensk sjukvård om det blir krig

Socialstyrelsen framför bland annat att det behövs teknik som kan användas även i krigstider och efterfrågar rutiner för kommunikation, så att det ska finnas förbindelser mellan de som behöver hjälp och vårdenheterna.

Ytterligare en brist i vården är att flera varor kommer från privata aktörer, där det saknas avtal som innehåller krav vid en kris så att förnödenheterna fortfarande kan levereras vid behov. 

Ett stort problem upptäcktes gällande transport, då tillgången till sådant som fordon och bränsle kan bli kritiskt. En fråga är också hur ambulanser och andra fordon ska kunna ta sig till behövande ifall att vägar skulle skadas eller stängas av. 

Senaste nytt

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.