Stockholm

Här är jätteskyddsrummet som ska rymma 16 000 – fungerar inte

Jätteskyddsrummets funktion är i dagsläget oklart.
Jätteskyddsrummets funktion är i dagsläget oklart. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/Christine Olsson/TT

Brister har upptäckts i flera av Sveriges skyddsrum. Ett av dem är jätteskyddsrummet som egentligen ska kunna skydda upp till 16 000 personer vid ett väpnat anfall. Nu är det oklart om det fungerar.


Läs mer

I Sverige finns det 65 000 skyddsrum som sammanlagt har plats för sju miljoner personer, rapporterar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Om det skulle bli krig skulle alltså hela Sveriges befolkning inte få plats i skyddsrum, och det är framför allt på mindre orter och i glesbygder som de saknas.

Skyddsrummen är primärt till för större städer där det bor många människor, eftersom de områdena kan vara svårare att utrymma. De som bor på de orter som saknar skyddsrum rekommenderas ta skydd i en källare eller liknande istället.

Det har inte byggts några nya skyddsrum på 20 år och många av de som finns har behov av modernisering. Huruvida det ska tillkomma några fler skyddsrumsplatser eller ej utreds för närvarande. MSB framhåller att de allra flesta skyddsrum är fullt fungerande. De menar att de flesta av bristerna som framkommit i kontroller är enkla att åtgärda, och att många rum kan ge skydd trots de mindre felen. 

Nyheter24 har tidigare rapporterat om att alla skyddsrum inte skyddar mot strålning. Enbart de som är byggda från och med 1974 har ett fullgott skydd. Läs mer om det här

Foto: Janerik Henriksson/TT

Så länge kan du behöva vänta på ett skyddsrum 

Men det är inte meningen att man ska klara sig länge i ett skyddsrum. Rummen är utrustade för att kunna klara en vistelse om minst tre dygn.

Det är också inte säkert att skyddsrummet finns till hands de första dygnen. I fredstid har nämligen fastighetsägarna ansvar för rummen, och om skyddsrummen plötsligt skulle behövas har de 48 timmar på sig att färdigställa dem. Ett bilgarage eller cykelrum kan exempelvis vara skyddsrum som i dagsläget används till någonting annat. Behövs rummen så ska de tömmas och rustas upp. 

Skyddsrummet ska kunna ta 16 000 personer – oklart om det fungerar

Det allra största skyddsrummet i Stockholm är insprängt i Katarinaberget på Södermalm. Där får upp till 16 000 personer plats, men i nuläget är det oklart om det hade kunnat brukas vid ett väpnat angrepp. 

Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Dan Backman, teknikförvaltare på fastighetskontoret i Stockholms stad, berättar för DN att det massiva skyddsrummet inte längre har fler viktiga funktioner på grund av den stora ombyggnationen av Slussen.

– Delar av skyddsrumsfunktionerna finns inte där i dag. När de har sprängt i berget har vissa intagskanaler av luft försvunnit, men de ska återskapas under Slussenprojektet. Så det är bara tillfälligt som Katarinabergets skyddsrum inte fungerar fullt ut, berättar Dan Backman för DN.

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.

Notifieringar från din stad

Slå på notifieringar för din stad för att få de senaste Blåljus-nyheterna från Nyheter24.