Torsdag 15 Apr
Stockholm

Monarki vs republik - en målfattig stormatch utan större närkampsspel

1 av 2
2 av 2

Ny debattbok med en ja- och en nejdel levererar inga nya visioner, men är en bra introduktion till en viktig debatt om statsskicket. I dag möts författarna i en sms-duell på Maktkamp24.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer
Citat ur boken

– "Tomhet och tristess i stället för gemensamma symboler, stenar i stället för bröd, vad är poängen med det?" PJ Anders Linder

– " Det är hög tid att modernisera kungahuset på allvar. Marknadsutsättning. Fullskalighetsprivatisering. Låt kungen bli vad han alltid har varit, en halvtafflig chef för ett familjeföretag i pr-branschen. Staten ska varken driva bilfabriker eller kungahus." Per Svensson

En bok skriven av två författare; republikanen Per Svensson (kolumninst i Sydsvenska dagbladet) samt monarkisten PJ Anders Linder (politisk chefredaktör, Svenska dagbladet) ger varsin bild av Sveriges statsskick.

Ja. Monarkins bästa tid är nu, Nej. Monarkin har aldrig varit farligare än nu heter debattboken från Albert Bonniers förlag.

Båda författarna gör historiska återblickar - visste du till exempel att släkten Bernadotte härstammar från staden Pau i franska Baskien?

Monarkin - orättvist ämbete som förenar

PJ Anders Linder levererar under sina 103 sidor en syn på kungahuset som en trevlig, stabiliserande, problemlösande och enande kraft som ger nationen historisk förankring och mening.

Han talar om värdet av att bevara det gemensamma kulturarvet och tar som exempel folkhemmets ödeläggelse av de svenska småstädernas stadskärnor till förmån för de moderna kolossbyggnaderna som förfulade och likriktade landsbygden, förorterna och småstäderna.

Modernisering kan alltså bita en i foten vacker dag.

Man kan koka ned Linders skrift till två starka argument:

Det första handlar om fördelen med att ha en statschef som står utanför den politiska arenan för att undvika splittring och politisering av den nationella representationen. Linder pekar på hur Västeuropas  konstitutionella monarkier har klarat sig bättre under 1900-talets svåra prövningar med revolutioner och tyranni.

Det andra och kanske starkaste argumentet handlar om svagheten i det republikanska alternativet; det finns i dagsläget inga starka förgrundsfigurer eller mediala plattformer som driver på den republikanska debatten och att republikanerna inte har något självklart alternativ till monarkin.

Vad som helst men inte monarkin

Per Svenssons republikanska text drivs av en ingående historisk research som främst berör hovets motstånd mot offentlig insyn i monarkins ekonomiska förehavanden, motvilligheten att tala om kungafamiljens förbindelser med den nazistiska aristokratin och staten i Tyskland under trettiotalet samt farligheten i att släppa in ofrälse svennebananfamiljer på Drottningholm med särintressen som lätt kan missbrukas.

Svenssons text handlar inte så mycket om det republikanska alternativet som om det osmakliga och osunda i monarkin med dess fixering vid den lutheranska tron, heteronormativitet och blodsband.

Summa summarum

Monarkiboken knyter inte ihop någon säck utan den lämnas vidöppen för alla att hämta stoff ur för fortsatt debatt.

Vad händer till exempel i det sekulariserade Sverige om Victoria kommer ut som judinna eller lesbisk? Hur mycket/lite ekonomisk revision kan de svenska medborgarna förvänta sig av en statschef som man bekostar genom skattepengar? Hur ska den svenska staten på bästa sätt utformas i ett republikanskt statsskick?

Dessa, och många fler därtill, är bra och intressanta frågor som förhoppningsvis kan fördjupa debatten om statsskicket bortom tramset.

Följ sms-duellen mellan Per Svensson och PJ Anders Linder på Maktkamp24. Debatten börjar klockan 14:00 tisdagen den 18 maj.

Kommentera
Kopiera länk
Dela