Måndag 27 Jun
Stockholm

Ny studie: Män som är "lilla skeden" är bättre partners

Är du en man som inte har något emot att vara lilla skeden? Då är du troligtvis mer emotionellt intelligent än andra män – det visar en ny studie.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Är du en man som inte har något emot, eller kanske till och med föredrar, att vara lilla skeden när du myser med din partner? Då har du troligtvis högre emotionell intelligens än män som inte gör det. 

Det hela grundar sig i hur man ligger när man skedar – och i mänsklig psykologi

Lilla skeden är sårbar

På ett psykologiskt plan antar den "stora skeden" en skyddande roll under myssessionen, genom att den skyddar sin partner med sin kropp. Det innebär också att den "lilla skeden" är ok med att anta rollen som den skyddade och på så sätt kan vara sårbar med sin partner, enligt Steve McKeow, psykoanalytiker på The McKeown Clinic.

McKeow menar att en manlig "lilla sked" inte är rädd för att växla mellan rollen som den beskyddande och den sårbara och på så sätt har lättare att ta vara på traditionellt feminina egenskaper hos sig själv. 

– En man som kan nyttja sin känsliga sida har ofta lättare att visa medkänsla, vilket står i kontrast till traditionell maskulinitet säger McKeow i en intervju med Unilad

– Just den typen av känslighet är en positiv egenskap då relationer är komplexa och i dagens samhälle kan försvåras på grund av många olika stressfaktorer, fortsätter McKeow.

Genom att vara orädd för att vara sårbar och frångå den traditionellt maskulina rollen visar den manliga "lilla skeden" på emotionell intelligens – något som historiskt sett varit kopplat till traditionellt feminina aspekter. 

I flera år har studie efter studie visat en markant skillnad mellan kvinnor och mäns emotionella intelligenskvot, som också kallas EQ eller social kompetens. Testresultaten i majoriteten av de test som utförts visar att kvinnor enklare läser av andras känslor och kan dra nytta av- och uttrycka sina egna känslor bättre än män kan.

Emotionellt intelligenta män = bättre partners

Oavsett kön så har individer med högt EQ lättare att känna empati och sätta sig in i andras situationer. De har också lättare att samarbeta och lyssna. Något som inte bara underlättar kärleksrelationer, utan också arbetsrelationer, enligt Quartz

En person med hög social kompetens har lättare att ta sig ann en chefsroll, engagera arbetskollegor och bättre utföra arbetsroller som kräver att man umgås med andra människor. 

Och enligt Steve McKeow, är det just därför den lilla skeden har större chans att vara en bättre partner. 

– Män som är lilla skeden brukar generellt sätt vara mer emotionellt intelligenta, en egenskap som verkligen är ett stort plus i alla typer av relationer, säger McKeown till Unilad.

Glöm inte att ladda ner vår app för att få full koll på de senaste nyheterna. Finns på Google Play och App Store.

Brukar du vara lilla skeden?
Tack för din röst!
Kommentera
Kopiera länk
Dela
Senaste nytt

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.