Framtidsscenariot: klarar vi klimatkatastrofen

- 26/12/2019, 21:21

Det är en svindlande tanke att fundera över hur klimatet kommer påverka vår planet. Illustrerad Vetenskap har undersökt vad vi behöver göra för att få en så bra framtid för kommande generationer som möjligt – och det är en hel del.

Illustrerad Vetenskap målar upp ett scenario om hur moder jords temperatur kommer börja sjunka igen runt år 2099 – och hur det kommer att ha påverkat vårt samhälle.

Inte förrän då börjar regnskogen växa tillbaka, bönder kan använda öken för jordbruk och Arktis får behålla en gnutta havsis varje sommar.

Stoppa koldioxidutsläppen

Det krävs en hel del för att minska den ökade temperaturen.

Det som måste göras för att nå målet som länder runt om i världen kom överens om 2015 är att bromsa våra utsläpp av koldioxid, som är en av de största bovarna i klimatkrisen.

Det krävs såklart andra insatser också – att endast stoppa koldioxiden duger inte. Skulle vi bara stoppa den så skulle koldioxiden i vår atmosfär fortsätta värma upp planeten till skrämmande siffror, skriver Illustrerad Vetenskap.

Det handlar om att byta till miljövänliga energikällor, som inte släpper ut växthusgaser. Det är länder som Norge, Island och Costa Rica väldigt bra på. Forskare menar att det inte är helt omöjligt att resterande länder uppnår samma mål innan år 2050.

Globalt nätverk

Det mest ultimata hade varit att skapa ett globalt energinätverk, som självklart är snäll mot miljön.

Vad innebär då det? 

Jo, de områden som är belägna nära ekvatorn skulle då producera solenergi. Det så kallade västanvindsbältet på södra och norra halvklotet står för vindenergi.

Det i sin tur skulle kunna ta död på kraftverk som producerar mycket koldioxid.

Inga fler bensinbilar

Bensinbilar skulle i detta framtidsscenario bli ett minne blott – istället är det elbil som gäller i ett framtida samhälle. Det är faktiskt snällt för miljön och, i vissa europeiska länder, snällt för plånboken.

Än så länge är det dock inte många procent som utgörs av elbilar i de länder som står i framkanten av miljötänket, skriver Illustrerad Vetenskap.

Betong stor miljöbov

Vad många kanske inte vet är att betongproduktionen är en stor källa till koldioxidutsläppen – den står faktiskt för hela åtta procent av världens totala utsläpp, vilket är tre gånger mer än flygbranschen.

Men det görs framsteg även här. En miljövänlig version av betong ökar i produktion, så kallade biocement, som görs med hjälp av mikroorganismer.

Det har även forskats kring att byta ut betong mot trä. Med hjälp av dagens moderna teknik kan konstruktioner av trä bli hela 85 meter höga, vilket är ungefär 18 våningar.

Växtbaserad kost

Något av det kanske mest omtalade inom miljösnacket är väl ändå köttindustrin. Växtbaserad mat ökar allt mer och samtidigt blir dessa alternativ mer likt vanligt nötkött både till lukt och smak.

Företag som producerar växtbaserat "kött" har identifierat proteiner från vanligt kött och sedan efterliknat texturen, smaken och lukten genom att hitta motsvarande proteiner, fast från växtriket. 

Inte lika dyrt

Sist men inte minst så skulle satsningen på miljövänlig teknik spara in på en hel del pengar, rapporterar Illustrerad Vetenskap. Amerikanska forskare har räknat på hur mycket USA skulle spara in i slutet av detta århundrade om grön teknik utvecklades så pass att extrema väderfenomen minskar.

Resultatet?

Hela 2 000 miljarder kronor – per år!