Barnprogrammet Greta Gris för våldsamt: "Chockerande"

- 05/12/2020, 17:30

Greta Gris har fått kritik efter att en grupp forskare analyserat tv-programmets sätt att skildra våld.

Flertalet experter har analyserat olika barnfilmer och tv-program och kommit fram till en gemensam faktor – de är alldeles för våldsamma.

Sett till skildring av våld

Ett av programmet som psykologerna kritiserar är Greta Gris, som funnits i 16 år. I studien har de bland annat sett till hur karaktärerna sympatiserar med andra karaktärer som upplever smärta.

I endast hälften av de åtta utvalda ögonblicken i tv-programmet känner huvudrollerna något slags medlidande, medan brist på empati var påtagligt märkbart.

"Visa mer empati"

79 procent av de analyserade klippen innehöll våld. Majoriteten av de våldsamma beteenden kom från manliga karaktärer. Enligt psykologerna kan detta ge en snedvriden bild av våld.

– Dessa program skulle kunna hjälpa mer genom att gestalta det på andra sätt genom att visa mer empati när karaktärerna upplever smärta, säger en av studiens forskare Abbie Jordan till Independent.