Tisdag 28 Sep
Stockholm

Efter utlänningslagen – fler tillfälliga uppehållstillstånd väntas

Såhär ser Migrationsverkets prognoser ut efter den nya lagen.
Såhär ser Migrationsverkets prognoser ut efter den nya lagen. Foto: Adam Wrafter/SvD/TT

Nyligen infördes den nya utlänningslagen, som gör det svårare att få permanent uppehållstillstånd i landet. I och med den nya lagen väntas Migrationsverket se en betydlig ökning av tillfälliga uppehållstillstånd.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Den 20 juli infördes utlänningslagen, något som Nyheter24 rapporterat om här. För att nu få möjlighet till permanent uppehållstillstånd, gäller det att du som söker inte har begått några brott, försörjer dig själv och har haft ett uppehållstillstånd i minst tre år.

Varje enskild person måste också söka på egen hand, att få det godkänt på grund av familjeband är inte längre möjligt.

Nu rapporterar Migrationsverket att de väntas se en ökning bland inkomna förlängningsärenden inom anknytning.

Ökning av ärenden

Prognosen vänta bli 17 000 ärenden 2023 till hela 30 000 för 2024. En rejäl ökning sett till tidigare år, där antalet legat på omkring 10 000 ärenden per år.

– På det stora hela blir det fler ärenden för oss, även om det är färre antal människor. Det är för att vi kommer att ha fler förlängningsärenden och det får även en ackumulerande effekt, säger Mikael Ribbenvik, Migrationsverkets generaldirektör, till TT.

Ribbenvik förklarar att de har kapacitet för att kunna arbeta med de förhöjda antalen sökningar och att de har satsat på utbildningar, rekryteringar och andra insatser.

Bildkälla: Henrik Montgomery/TT

"Inne i en puckel"

Cirka 4 000 ansökningar för svenskt medborgarskap väntas komma in till Migrationsverket år 2024. Däremot kan dessa fördröjas, eftersom de ansökande personerna måste ha ett permanent uppehållstillstånd för att överhuvudtaget beviljas medborgarskap.

– Där är vi inne i en puckel just nu. Det beror på att väldigt många människor kom och fick tillstånd för fem år sedan och därför har vi väldigt många medborgarskapsärenden och långa väntetider. I takt med att den här lagstiftningen införs kommer vi se att detta påverkar medborgarskapsärenden väldigt mycket. Det blir betydligt färre ansökningar men det kommer märkas först efter 2024.

Utvisningar till Afghanistan stoppas

Tidigare skrev Nyheter24 om det försämrade läget i Afghanistan och Migrationsverkets beslut att stoppa alla ut- och avvisningar till landet.

Det nya beslutet, som berör drygt 7 000 människor, verkställdes omedelbart den 16 juli och gäller tills vidare.

Kommentera
Kopiera länk
Dela