Måndag 29 Nov
Stockholm

Polisens rapport: Kriminella gäng i Stockholm ökar

Sammanlagt styr nu 50 kriminella nätverk i Stockholm. Det är en ökning med 4 gäng sedan förra kartläggningen.
Sammanlagt styr nu 50 kriminella nätverk i Stockholm. Det är en ökning med 4 gäng sedan förra kartläggningen. Foto: Foto: Fredrik Sandberg / TT

Sedan förra året har antalet kriminella nätverk i Stockholm ökat. Allt fler yngre rekryteras och kvinnor blir allt mer delaktiga i gängen.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

I polisens nya kartläggande rapport ”Kriminella nätverk inom den organiserade brottsligheten” har ytterligare fyra kriminella gäng upptäckts. Sammanlagt styr nu 50 gäng den kriminella verksamheten i Stockholm. Totalt handlar det om 1 500 personer som är aktiva i gängen.

Rapporten är en fördjupad analys av kriminella nätverk som kriminalupprättelsetjänsten i Stockholm tar fram vartannat år. 

2017 när rapporten sist publicerades uppgav polisen att de hittat 46 kriminella gäng. Detta innebär alltså en ökning i år med 4 gäng. Polisen skriver att majoriteten av de nytillkomna gängen är lokala nätverk. 

"MYCKET HÖGT VÅLDSKAPITAL"

Alla dessa 50 kriminella gäng bedöms vara våldsbenägna och flertalet nätverk har tillgång till skjutvapen och/eller sprängämnen.  Jämfört med 2017 visar kartläggningen att fler kriminella nätverk har ett högt eller mycket högt våldskapital. 

Polisen bedömer att dessa nätverk har högt våldskapital för att de har potential att nyttja skjutvapen eller sprängmedel som de har tillgång till. Skjutningsstatik inom kartläggningsperioden visar också att skjutvapenvåldet ökat och skördat fler dödsoffer. 

Tre av gängen har under polisens kartläggningsperiod genomfört eller planerat skjutningar.

VÄRVAR PERSONER UNDER 16 ÅR

Polisen menar att en oroväckande utveckling skett då allt fler yngre rekryteras till de kriminella nätverken. Numera värvar gängen aktivt flera personer under 16 år.

I rapporten skriver polisen att utöver lokala gäng så utgörs resten av gängen av kriminella aktörer, extremismnätverk, mc–gäng och risksupportrar som exempelvis fotbollssupportrar. Polisen skriver dock att dessa nätverk inte har förändrats nämnvärt sedan förra kartläggningen. 

KVINNNOR HAR MER INFLYTANDE

I kartläggningen framgår det att kvinnor har en mer framträdande roll än vad som framgått i tidigare kartläggningar. Det står i rapporten att kvinnorna är mer aktiva i både planering och genomförande av kriminell verksamhet inom olika brottsupplägg.

Är du orolig över att kriminella gäng i Stockholm ökar?
Tack för din röst!
Kommentera
Kopiera länk
Dela