Präst skickade sex-sms till tonåring

- 20/11/2013, 20:34 -
Mannen får lämna alla sina uppdrag.
1 av 2

Mannen får lämna alla sina uppdrag.

TT

Han misstänks ha ofredat flickan sexuellt.
2 av 2

Han misstänks ha ofredat flickan sexuellt.

TT

En präst i Småland tvingas sluta sedan han skickat sex-sms till en tonåring han träffat genom kyrkan.

SMÅLAND. Prästen träffade tonåringen genom kyrkans verksamhet. Sedan fortsatte kontakten via sms vari han uttryckte en vilja att ha sex med tonåringen. När mannens meddelande avslöjades upprättade Svenska kyrkans domkapitel i Växjö en anmälan – och nu tvingas prästen lämna sin tjänst. 

– Vi är otroligt ledsna och upprörda över att detta har skett. Kyrkan ska vara en trygg plats, vi ska ha en trygg verksamhet – särskilt för barn och ungdomar. Sådant här får inte hända, men nu när det ändå har hänt hos oss måste vi vara tydliga med att vi inte sopar det under mattan, säger kyrkoherden till Barometern.

Mannen har erkänt det han anklagats för och domkapitlet anser att han i "avsevärd mån skadat det anseende en präst bör ha". Den 8 november kom beslutet att sparka prästen, men polisutredningen mot honom fortgår.