Stockholm

SCB: Svensk BNP fortsatt uppåt

BNP växte i oktober enligt nya siffror från SCB. Arkivbild.
BNP växte i oktober enligt nya siffror från SCB. Arkivbild. Foto: TT

Sveriges BNP steg i oktober. Oväntat, enligt Alexandra Stråberg, chefsekonom på Länsförsäkringar, som trots det ser tydliga signaler på en lågkonjunktur.


Sverige bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 0,7 procent i oktober jämfört med månaden före, enligt en preliminär BNP-indikator från Statistiska centralbyrån (SCB).

Aktiviteten i ekonomin var enligt SCB:s beräkningar 2 procent högre i oktober 2022 jämfört med okrober i fjol.

”Total aktivitet i ekonomin fortsatte att växa även om bilden i det underliggande materialet var mer blandad. Tunga branschgrupper i näringslivet som företagstjänster, fastighetsförvaltning och tillverkningsindustri växte medan hushållskonsumtionen fortsatte ner”, säger Mattias Kain Wyatt, nationalekonom på SCB, i en kommentar.

Länsförsäkringars chefsekonom Alexandra Stråberg skriver i en kommentar att ökningen var oväntad, men att det trots det finns tydliga signaler på att Sverige går in i en lågkonjunktur.

"Hushållens konsumtion var svag redan i september och reviderades ned ytterligare. Dagens nedgång visar på att nedgången tilltog något i oktober, det är röda siffror som en Black week knappast kommer att rucka på", skriver hon.

Hon konstaterar att statsfinanserna samtidigt ser fina ut, med ett ordentligt överskott.

"Krutet måste dock sparas tills inflationen lagt sig lite, men räkna med en expansiv budget under 2024".

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.