Färska beräkningar av svensk BNP-utveckling. Arkivbild
Färska beräkningar av svensk BNP-utveckling. Arkivbild - Foto: Martina Holmberg / TT

BNP föll – bra för räntan, dåligt för jobben

Svensk BNP föll för tredje kvartalet i rad. Men hushållens konsumtion vände upp. Men givet omständigheterna är de här siffrorna mycket bättre än väntat, säger Länsförsäkringars chefsekonom Alexandra Stråberg


Fakta: Ekonomin i siffror

Under fjärde kvartalet sjönk BNP med 0,1 procent jämfört med föregående kvartal.

I tredje kvartalet krympte svensk BNP med 0,1 procent jämfört med andra kvartalet, enligt reviderade siffror.

För helåret 2023 sjönk svensk BNP med 0,2 procent jämfört med 2022.

Källa: SCB

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) sjönk med 0,1 procent i fjärde kvartalet 2023 jämfört med kvartalet före, enligt färska siffror från Statistiska centralbyrån (SCB). Det var tredje kvartalet i rad med fallande BNP och före helåret blev det en nedgång med 0,2 procent jämfört med 2022.

Fallande bostadsproduktion förklarar delar av nedgången, enligt SCB. Men hushållen har kvicknat till en aning:

"Efter fem kvartal av minskningar så ökade däremot hushållens konsumtionsutgifter", säger Jessica Engdahl, sektionschef på Nationalräkenskaperna, i ett pressmeddelande.

Passerat det värsta

Det här är ändå hyfsat goda signaler med tanke på hur det såg ut för ett halvår sedan, tycker Alexandra Stråberg. Då var signalerna betydligt värre.

— Det kan vara så att vi har passerat det värsta. Köpkraften är på väg tillbaka.

Det visar också den separata SCB-siffran som visar att detaljhandeln återhämtade sig i januari.

Att BNP har fallit, om än med små tal, är bra för räntan. Fallande aktivitet i ekonomin minskar efterfrågan på varor och tjänster och trycker därmed ner inflationen. Men för jobben är det trögare. Arbetsmarknaden reagerar med viss eftersläpning och arbetslösheten lär stiga ytterligare i år, spår Stråberg och hennes ekonomkollegor.

Det gör sammantaget att svensk ekonomi går ner i vad ekonomerna kallar, en mjuklandning – att inflationen faller tillbaka utan att ekonomin kraschar, enligt Stråberg.

TT
/