Onsdag 28 Jul
Stockholm

ISK: Hur fungerar ett investeringssparkonto?

tjej-aktier
Slipp krånglig deklaration med ett investeringssparkonto. Foto: SFIO CRACHO / Shutterstock / Unsplash

Allt fler unga engagerar sig på börsen och sparar sina pengar i aktier och fonder. En vanlig sparform är genom ett så kallat investeringssparkonto (ISK). Nyheter24 har tagit reda på allt du behöver veta om ISK och hur det fungerar.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Under våren 2021 presenterade socialdemokraterna ett förslag om att investeringssparkonton skulle få högre skatt och eventuellt en maxgräns för sparande. Debatten kring ISK har därefter växt och många användare av ISK undrar vad som kommer framöver. 

Vad är ISK och hur fungerar det? 

ISK är en förkortning för investeringssparkonto. ISK infördes 2012 för att underlätta för privatpersoner att spara pengar i aktier, fonder och värdepapper. Med hjälp av ett ISK behöver inte privatpersoner deklarera eller betala skatt för varje transaktion, vilket gör sparformen enklare att använda för de som vill slippa tänka på administration. Istället sker en automatisk beräkning av intäkter och schablonskatt på din deklaration när det är dags att deklarera, skriver Nordea

Vad menas med schablonskatt och schablonintäkt?

Om du har ett investeringssparkonto idag så beskattas det årligen med en schablonskatt,  oavsett om tillgångarna ökar eller minskar. Schablonskatten varierar med ränteläget och 2020 var den 0,375 procent av tillgångarnas värde, förklarar Finansportalen. Det betyder att om du har 100 000 kronor i din ISK så blir den årliga skatten 375 kronor. 

Fördelar och nackdelar med ISK 

Det finns många fördelar med ett investeringssparkonto – men det kanske inte är rätt väg att gå för alla som är aktiva på börsen. Swedbank har listat viktiga punkter att tänka på om du vill spara i ett ISK.

Fördelar

  • Smidigt att köpa och sälja aktier, fonder och värdepapper 
  • Underlättad deklaration 
  • Låg årlig skatt (schablonskatten) 
  • Du betalar ingen skatt på utdelningar

Nackdelar

  • Om du gör förlust eller ditt innehav minskar i värde betalar du ändå skatt 
  • Passar inte för alla placeringar (ex räntepapper med låg avkastning) 

Traditionell värdepappersdepå – ett alternativ till ISK?

Alternativet till ISK för dig som vill handla och spara på börsen är en traditionell värdepappersdepå. Beskattningen är högre när du gör vinst (30%) men du slipper betala skatt när du gör förlust eller om dina placeringar blir mindre värda. Du kan nämligen kvitta kapitalvinster mot kapitalförluster, skriver Investerarbrevet

Experten svarar: Därför vill socialdemokraterna införa högre skatt på ISK

Nyheter24 har kontaktat Jan Sand, debattör och tidigare hedgefondförvaltare, som svarar på frågor om det nya skatteförslaget.

– Inför nästa mandatperiod har socialdemokraterna presenterat ett paket med diverse skattehöjningar. I dagsläget menar nämligen socialdemokraterna att ISK har en alldeles för förmånlig beskattning. Förslaget berör även andra kapitalskatter som de vill höja, exempelvis fastighetsskatten, förklarar Jan Sand.

Hur förändrar det situationen för småsparare? 

– Förr i världen var aktieägarna en liten grupp i samhället, oftast äldre män i kostym. Idag sparar allt fler vanliga människor för sitt första boende och för sina barns framtid. Anledningen till att förslaget har fått så pass mycket uppmärksamhet beror på att en stor del av det svenska folket numera är aktiesparare, säger han och fortsätter: 

– ISK har med sin enkelhet gjort sparande tillgängligt för de breda massorna. Trots att socialdemokraterna menar att förslaget finns till för att komma åt de allra rikaste, så kommer vanliga småsparare påverkas av den förhöjda skatten. 

ISK: Finns det ett tak på tillåtet sparande?

 Många undrar om det kommer införas ett tak på hur mycket man får spara?

– I dagsläget finns det ingen riksdagsmajoritet för att införa ett tak. För att det ska kunna ske måste något av partierna utöver socialdemokraterna ändra sig, avslutar Jan Sand. 

Kommentera
Kopiera länk
Dela