Stockholm

Experterna: Nej, luftburen jordnötsallergi finns inte

Finns luftburen jordnötsallergi?
Finns luftburen jordnötsallergi?. Foto: Fredrik Sandberg/TT

En allmänt utbredd uppfattning är att luftburen jordnötsallergi både är vanligt och potentiellt livsfarligt – trots att det saknas vetenskapliga belägg för detta.
– Det finns inga studier som rapporterar individer som har reagerat på jordnötter i luften, säger forskaren Caroline Nilsson till Nyheter24.


Läs mer

På allt från skolor till flygplan förekommer uppmaningar om att inte äta, eller ens ta med sig, jordnötter – då med hänvisning till att någon lider av luftburen jordnötsallergi.

Men av den existerande forskningen att döma finns det inga vetenskapliga belägg för att jordnötsallergi skulle vara luftburen.

Finns luftburen jordnötsallergi?

Flera omfattande studier har genomförts för att undersöka den luftburna jordnötsallergins vara eller icke vara – och resultaten talar ett tydligt språk.

– Det finns inga publicerade fallrapporter eller studier som rapporterar individer som har reagerat på jordnötter i luften, säger Caroline Nilsson, barnallergolog vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset på Södersjukhuset och docent vid Karolinska Institutet, och fortsätter:

Foto: Karolina Grabowska/Pexels

– Det finns heller inga rapporter om svåra allergiska reaktioner eller dödsfall av jordnötter i luften.

I detta får Nilsson medhåll från Magnus Wickman, professor emeritus vid Karolinska Institutet, som menar att luftburen jordnötsallergi endast är något som förekommer i självupplevda anekdoter.

– Det har egentligen inte publicerats någonting som påvisar förekomst av luftburen jordnötsallergi, utan det är någonting som rapporteras av patienter.

Så har forskningen gått till 

Det finns en rad studier och fallrapporter som genomfört så kallade provokationer på barn för undersöka luftburen jordnötsallergi. Enligt Wickman kan dessa genomföras på två sätt: öppet eller blint.

I den förstnämnda varianten hälls en påse med jordnötter upp i en skål framför barnets ansikte. I det andra alternativet får inte barnet se innehållet i skålen, som antingen fylls med jordnötter eller något som låter som jordnötter då en sköterska rör runt i skålen.

Magnus Wickman arbetade tidigare på Sacchska barnsjukhuset. Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

– Det blir en massiv exponering. Om du tänker att du sitter på ett flygplan och någon äter jordnötter fem rader bort, så är det här säkert 100 000 eller kanske till och med en miljon gånger så kraftig exponering, säger Wickman.

Därefter väntar man för att se om det uppkommer symtom. 

Lindriga besvär av luftburen jordnötsallergi

Men trots att man utfört ett stort antal provokationer hittills har aldrig några allvarliga reaktioner uppstått.

– I dagsläget är det långt över 1 000 barn som utsatts för provokationer och det är enstaka som reagerat och då med väldigt lindriga symtom såsom lätt irritation i ögonen och någon gång i näsan, uppger Wickman.

Foto: Marina Leonova/Pexels

Så sent som i april 2021 publicerade Nilsson, tillsammans med sex andra forskare, en studie i tidskriften Clinical & Medical Allergy som bekräftade just detta: endast två av 84 barn som blev utsatta för provokationer fick lätt ögonklåda.

Men anekdoterna om luftburen jordnötsallergi då?

Vetenskapliga belägg eller inte – många hävdar att de drabbats av allergiska reaktioner när de befunnit sig i närheten av jordnötter. Men även detta har en förklaring. 

Nilsson beskriver det som "en form av placeboreaktion" på grund av rädsla, vilket Wickman stämmer in i.

– Inom sjukvården har man alldeles för kraftigt varnat även de som är lindrigt jordnötsallergiska om att "det här kan vara livshotande", säger Wickman och fortsätter:

Foto: Eva Elijas/Pexels

– Då är det inte konstigt att man blir rädd när man ser någon som äter jordnötter, och att man då upplever stressymtom som kan vara svåra att skilja från en allergisk reaktion, såsom andningssvårigheter.

Till de som har kraftig jordnötsallergi och som oroar sig för att den skulle vara luftburen kommer Wickman med en uppmaning:

– Det ska inte hända, det kan inte hända, men om det här undantaget skulle ske, för en på miljonen eller vad det skulle kunna vara, då har man ju i regel en adrenalinspruta som verkar inom fyra minuter.

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.