Stockholm

Antalet hjärtinfarkter ökade i fjol

Antalet akuta hjärtinfarkter ökade under det andra pandemiåret, jämfört med det första. Arkivbild.
Antalet akuta hjärtinfarkter ökade under det andra pandemiåret, jämfört med det första. Arkivbild. Foto: TT

Förra året – det andra pandemiåret – stod för en liten ökning av antalet akuta hjärtinfarkter jämfört med 2020, enligt Socialstyrelsen. Ökningen skedde bland män.


Under 2021 drabbades cirka 23 000 personer av akut hjärtinfarkt, en ökning med tre procent från föregående år. Dubbelt så många män som kvinnor insjuknade och ökningen är just bland män.

Däremot var det inte fler som dog. Runt 4 700 personer avled, vilket är något färre än i fjol. Andelen som dör inom en månad efter att ha insjuknat har minskat under en längre tid, och fortsatte att minska.

"Risken att råka ut för en akut hjärtinfarkt ökar med åldern. Män drabbas mycket oftare än kvinnor och det gäller oavsett ålder. Skillnaden mellan könen har minskat över tid", säger Bruno Ziegler, medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Dödligheten är högst i grupper med enbart grundskoleutbildning. Men under 2021 ökade dödligheten procentuellt mer bland män med gymnasie- eller högskoleutbildning, jämfört med lågutbildade.

Den svaga ökningen i antal fall 2021 följer på att hjärtinfarkterna minskat stadigt i flera årtionden. Socialstyrelsen påpekar samtidigt att förändringen bör tolkas med försiktighet med tanke på osäkerhet kring data från pandemin.

Rättat: I en tidigare version fanns en felaktig uppgift om hur mycket dödsfallen har minskat.

TT

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.