Onsdag 22 Sep
Stockholm

Svenskar vill stoppa sexarbete

En majoritet av svenskarna vill förbjuda försäljning av sex, särskilt kvinnorna.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

En majoritet av svenskarna vill förbjuda försäljning av sex. Särskilt kvinnorna har den åsikten, visar en ny undersökning.

Den svenska sexköpslagen som infördes 1999 förbjuder bara köp av sex. Stödet för lagen är stort bland svenskarna. 71 procent stöder lagen. Bland kvinnorna har lagen stöd av 83 procent medan 63 procent av männen tycker att lagen är bra.

Men enligt en undersökning av forskaren Jari Kusmanen vid Göteborgs universitet vill en majoritet av svenskarna även förbjuda försäljning av sex. Framför allt har den uppfattningen stöd bland kvinnorna, där 66 procent vill se den förändringen av lagen.

Jari Kusmanen tolkar resultatet som att människor uppfattar prostitutionen som ett allmänt problem och inte främst som ett uttryck för könsmaktsförhållanden.

Trots det starka stödet för sexköpslagen är tilltron till lagen minimal. Bara 20 procent tror att prostitutionen minskat till följd av lagen. De faktiska förhållandena är mycket svåra att mäta. Den synliga gatuprostitutionen har successivt minskat de senaste tio åren. Om det beror på lagen eller att prostitutionen förändrats vet forskarna inte. Det framgår klart av forskarrapporten Prostitutionen i Norden, som presenterades i Stockholm på torsdagen.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela