Stockholm

Dödlighet i hjärtinfarkt har halverats

Regelbunden kontroll av att nationella riktlinjer följs uppges vara orsaken.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

De senaste 13 åren har dödligheten i hjärtinfarkt halverats i Sverige, uppger Sveriges Radio Ekot. Detta framkommer i en rapport som svenska hjärtspecialister har gjort.

–Den här minskningen i dödlighet har skett i alla åldersgrupper och för båda könen, säger Ulf Stenestrand, överläkare och docent vid kardiologiska kliniken på universitetssjukhuset i Linköping till Ekot.

För tretton år sedan började Sverige föra statistik om hjärtinfarkt. Då dog nästan var fjärde person över 75 år som drabbades. I dag dör drygt var tionde patient i åldersgruppen, enligt rapporten Ekot tagit del av.

Om man ser till drabbade patienter under 65 år är det bara två procent av hjärtinfarkterna som leder till döden. Detta är ett bra resultat, men det är svårt att jämföra det med andra länder eftersom det bara är Sverige som för detaljerad statistik, säger Stenestrand.

–Det enda man kan jämföra med det är enstaka stickprov. Det finns inget annat land som har koll på hur hela landet ligger till i hjärtintensivvård och hjärtinfarktvård, säger Ulf Stenestrand.

Bättre mediciner och bättre behandlingar uppges vara orsaken till att dödligheten halverats. Men samtidigt kontrolleras att sjukhusen följer nationella inriktningar vad gäller behandling. Det finns nationella riktlinjer även i andra länder, men oftast har de inget system som kontrollerar att riktlinjerna följs, uppger Stenestrand.

Ulf Stenestrand tror att dödligheten kan sänkas ytterligare.

–Vi inte kommit så långt som vi kan i vetenskapen. Nya studier står bakom dörren och vi kommer att få nya mediciner och nya behandlingar inom den närmaste framtiden. Därmed är det inte heller sagt att vi ska leva för evigt men att vi ska fortsätta minska dödligheten i hjärtinfarkt det är jag helt övertygad om, säger Ulf Stenestrand till Ekot.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.