Stockholm

Universitet får tävla om pengar

Kvalitet och hur mycket pengar ett universitet har lyckats ragga ska avgöra hur mycket nya medel som skjuts till. (TT)


Läs mer

Kvalitet och hur mycket pengar ett universitet har lyckats ragga ska avgöra hur mycket nya statliga forskarpengar ett lärosäte får.

Det är ett av förslagen i regeringens forskningsproposition.

Nivån på de statliga forskningsmedlen höjs successivt till fem miljarder kronor under perioden 2009-2012. 1,55 miljarder av pengarna ska under perioden fördelas till högskolor och universitet utifrån ett nytt system. Det innebär att kvalitet ska avgöra fördelning av pengar. Kvalitet ska mätas genom hur många publiceringar ett universitet fått och hur mycket pengar utifrån som universitet har lyckats ordna.

Enligt en tabell som redovisas i propositionen får Karolinska institutet, av de stora institutionerna, mest pengar procentuellt i tillskott - 196 miljoner.

Uppsala universitet får 218 miljoner i tillskott, Lunds universitet 251 miljoner, Göteborgs universitet 143 miljoner och Stockholms universitet 127 miljoner.

Av de 5 miljarderna i tillskott ska 1,8 miljarder gå till så kallade strategiska satsningar.

Vi måste kraftsamla på vissa områden, sade högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg (fp) när han presenterade förslagen.

De strategiska satsningarna finns framförallt inom medicin, teknik och energi.

Skrivet av:

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.

Notifieringar från din stad

Slå på notifieringar för din stad för att få de senaste Blåljus-nyheterna från Nyheter24.