Tisdag 20 Apr
Stockholm

Grönt ljus för ökat torskfiske

Torsken i östra Östersjön har nu repat sig så pass att kvoterna ökar. (TT)

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Torsken i östra Östersjön har nu repat sig så bra att EU ökar kvoterna igen.

I väster är läget fortsatt dystert och kvoterna dras ner nästa år.

Det var ovanligt lite bråk när ministrarna med ansvar för fiskefrågor på måndagen kom överens om nästa års kvoter. De anslöt sig utan större protester till den långsiktiga plan som finns och till EU-kommissionens förslag. Det innebär att fiskare i vattnen öster om Bornholm nästa år kan ta upp 15 procent mer torsk än i år.

- Man skulle kunna öka med 34 procent, så vi ökar bara med mindre än hälften av vad forskarna säger. Så vi har verkligen en säkerhetsmarginal, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson (c).

Svartfiske

Han tror att en förklaring till att det ser så mycket ljusare ut är att EU-kommissionen tillsammans med politiker i fjol tog tag i svartfisket, särskilt det polska.

- Tjuvfisket var så astronomiskt stort. Det innebar dessutom att man gick ner och plockade upp mindre och mindre fisk, som inte hade hunit leka, säger Erlandsson.

Väster om Bornholm, där det inte fiskas lika mycket torsk, ser det fortfarande mörkt ut. Där dras kvoterna därför ner med 15 procent nästa år. Internationella Havsforskningsrådet (ICES) anser att kvoterna borde minskas med 23 procent. Vi tycker att man borde lyssna på forskarnas råd, säger Klas Hjelm, naturvårdschef på Naturskyddsföreningen.

Försiktighet

Han anser också att ministrarna ropar hej för tidigt när det gäller torsken i östra beståndet och att de borde ha en större försiktighetsmarginal. Men Erlandsson har valt att hålla fast vid den mödosamt framförhandlade planen med 15-procentiga upp- eller nedgångar för att inte riskera krav på att fisket ska öka ännu mer i de östra delarna. En stridsfråga på mötet var antalet fiskedagar. Sverige, i likhet med kommissionen, anser att antalet dagar som fiskebåtarna får vara ute och fiska måste minska för att ge fisket en riktig chans. Även för att det då blir lättare att kontrollera tjuvfisket. Ministrarna kom till slut överens om att minska antalet fiskedagar med tio procent jämfört med i år.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela