Söndag 4 Dec
Stockholm

Unglaxen har flyt framöver

Vildlaxen är räddad. Prognoserna för antalet unglaxar är mycket lovande. (TT)

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Prognoserna ser mycket goda ut för Östersjöns vildlaxar. Om två år beräknas antalet unglaxar vara mer än fem gånger fler än för elva år sedan.

Orsaken är att det ser väldigt bra ut för de stora älvarna som producerar mycket lax, säger Johan Dannewitz, forskare på Fiskeriverket, till TT.

För tio år sedan såg återväxten av Östersjölax mörk ut. Cirka en halv miljon unglaxar beräknas ha funnits i havet 1997.

Då infördes Salmon action plan (SAP). Målet var bland annat att minst 50 procent av varje vattendrags uppskattade maximala produktionskapacitet av unglax ska ha uppnåtts 2010.

Nu har SAP utvärderats, bland annat genom beräkning av produktionen av unglaxar. Och i många svenska vattendrag ser möjligheterna att nå 50-procentsmålet mycket ljusa ut.

Det är de väldigt stora älvarna som kommer att ligga över målet. Det gör att totalt sett får vi en mycket större mängd ung lax i Östersjön, säger Dannewitz.

Antalet unglaxar i Östersjön väntas 2010 ha ökat till 2,7 miljoner, alltså mer än fem gånger fler än 1997.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.