Få anmäler relationsbrott

- 18/09/2009, 10:00 -

En anmälan kan innebära stora konsekvenser och beröra hela familjer.

Bara en tredjedel av dem som utsätts för brott i nära relationer väljer att lämna in en anmälan till polisen.

Polisen menar att det är alldeles för få. Därför har man under året satsat stora resurser på hur brottsoffer bemöts, bland annat genom kompentenshöjade åtgärder till personalen.

– En viktig del i de kompetenshöjande åtgärderna handlar om bemötande och om de så kallade förstahandsåtgärderna, alltså hur vi genomför de första förhören och hur vi dokumenterar alla våra åtgärder, säger Frida Kröger Nygren, införandeansvarig vid Polismyndigheten i Västerbottens län i ett pressmeddelande.

Kröger Nygren menar att den kan finnas flera orsaker till varför siffran är så låg.

–Det kan finnas många olika förklaringar till att drabbade brottsoffer inte anmäler. Det är svårt att som drabbad eller närstående agera då en anmälan berör hela familjer och får stora konsekvenser, tillägger hon.

Skrivet av: