Torsdag 26 Maj
Stockholm

Polisen för ineffektiv på gatuvåld

Ny studie från Brå kritiserar polisen för ineffektivitet.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Fler fall av gatuvåld kan med enkla medel klaras upp, hävdar Brottsförebyggande rådet i en studie.

I dag leder enbart 16 procent av de anmälda misshandelsfallen till åtal, men enligt Brå-studien skulle den siffran kunna öka till över 30 procent om polisen arbetade mer effektivt med ärendena.

I sex av tio nedlagda utredningar finns en eller flera fruktbara åtgärder som inte vidtagits, enligt studien, som granskat 600 riksrepresentativa utredningar.

De fall som läggs ned är främst de där offret skadas lindrigt. Typfallet är att två unga berusade män, som i övrigt inte är kriminella, hamnar i bråk en helgnatt.

Ju mer arbete som polisen måste lägga ned för att driva ett sådant fall till åklagare desto större är sannolikheten att det läggs ned, enligt studien, även om det finns utredningsåtgärder att vidta. Om målsäganden inte vill delta, om det finns en motanmälan, eller om de inblandade är av utländsk härkomst är andra faktorer som minskar polisens benägenhet att utreda vidare, enligt studien.

– Det räcker inte med att fallen går att utreda, de ska också vara lätta att utreda, säger rapportförfattaren Anna Eksten i ett pressmeddelande.

Samtidigt anmäler polisen själv betydligt fler fall gatuvåld, vilket ligger bakom 40 procent av den anmälningsökning som syns sedan 2001.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela