Över 190 biverkningar av det nya vaccinet

- 22/10/2009, 00:05 -

Läkemedelsverket uppmuntrar svenskar att rapportera sina biverkningar.

I takt med att allt fler svenskar får ta del av det nya influensavaccinet Pandemrix ökar också anmälningarna om biverkningar till Läkemedelsverket.

Hittills har man fått in över 190 rapporter både från sjukvården och privatpersoner.

De vanligaste anmälningarna rapporteras vara smärta i armen, milda influensasymptom som feber, muskelvärk, magont, huvudvärk, yrsel och trötthet.

Enligt Glaxo-Smithkline, läkemedelsföretaget som producerar vaccinet, drabbas tio procent av biverkningar. Detta sägs bero på ett ämne som påverkar immunförsvaret.

En person har däremot dött efter att ha fått vaccinet.

–Det är en hjärtsjuk person i Västernorrland som har fått en misstänkt hjärtinfarkt. Hittills har vi inte hittat något stöd för att dödsfallet har samband med vaccinsprutan, säger Gunilla Sjölin Forsberg till DN.

Läkemedelsverket har samtidigt förstärkt säkerhetsövervakningen av aktuella vacciner och antivirala läkemedel. Man uppmuntrar svenskarna att rapportera sina biverkningar och vara extra noggranna när det gäller barn.

Skrivet av: