Fredag 30 Jul
Stockholm

Tungt avhopp från Svenska kyrkan: Gränsen är nådd

Svenska evangeliska alliansens generalsekreterare, Stefan Gustavsson: Svenska Kyrkans nya teologi innebär att man, för att använda Paulus ord, blir "fiender till Kristi kors".

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Sedan Svenska kyrkan beslutat att viga homosexuella, meddelar Svenska evangeliska alliansens generalsekreterare, Stefan Gustavsson, att han lämnar kyrkan.

– Svenska kyrkan har i snabb takt avlägsnat sig från den allmänna, bibliska kristna tro som den praktiserats i Svenska kyrkan genom århundradena, säger han till Dagen.

Gustavssons avhopp är en kraftig markering mot Svenska kyrkan.

Och trots att han understryker att beslutet kommer från en personlig övertygelse och inte är en officiell ståndpunkt från Svenska evangeliska alliansen, eller från Credoakademin där han är direktor, väger hans ord tungt för många.

På sin blogg utvecklar han sitt resonemang:

Svenska kyrkan "motarbetar den bibliska och klassiskt kristna tron".

Enligt Gustavsson ska evangeliet "användas för att bejaka synd - inte för att predika "befrielse från synd".

–När Svenska kyrkan väljer att välsigna det jag uppfattar att Guds ord betraktar som synd, då känner jag att jag måste reagera, säger Gustavsson till Dagen.

–Som medlem i kyrkan måste man tåla ganska mycket, men någonstans går en gräns för vad jag kan acceptera och den gränsen är nådd nu.

På sin blogg citerar Gustavsson aposteln Paulus:

"Jag har svårt att se det på annat sätt än att Svenska Kyrkans nya teologi innebär att man, för att använda Paulus ord, blir ”fiender till Kristi kors” (Fil 3). Istället för att leda människor in i sanningen och fram till Kristus vilseleds människor."

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela