Professor plagierade systematiskt

- 18/11/2009, 10:34 -

Gjordes medvetet och under en lång period, avslöjar universitetsledningen.

KARLSTAD. Kollegorna på den egna avdelningen anmälde professorn i början av augusti i år efter misstankar om systematisk plagiering. I en internutredning visade det sig att misstankarna stämde.

Universitetet valde att tillsätta en extern och fördjupad utredning med forskare från lärosäten i Sverige, Belgien och Skottland. Efter att tre professorer i utredningen granskat handlingar bedömde de att det handlade om plagiat och att det genomförts medvetet och under en lång period.

– Ett universitet är beroende av att omvärlden har förtroende för och litar på den verksamhet som bedrivs. Därför är detta agerande mycket allvarligt, säger Kerstin Norén, rektor på Karlstads universitet, i ett pressmeddelande.

Universitetet har därför inlett en arbetsrättslig process.

– Vi måste följa de regler och riktlinjer som finns för personalärenden av den här karaktären, och det ligger i allas intresse att den processen går så snabbt som möjligt, säger Kerstin Norén.

Skrivet av: