Moderater vill se längre skoldagar

- 14/11/2008, 20:35 -

Undervisningstiden kan förlängas både på högstadiet och gymnasiet.

Det är en arbtesgrupp inom moderaterna som vill att tiden eleverna är i skolan ska öka ordentligt. Skoldagarna ska alltså förlängas för att svenska elever på så sätt ska närma sig antalet undervisningstimmar som genomsnittseleverna inom EU får.

Svenska elever får nästan 50 minuter mindre undervisning varje dag än elever i övriga EU, enligt Rapport.

I Sverige sitter eleverna i klassrummet 741 timmar varje år. Genomsnittet i EU är betydligt högre, 922 timmar per år, enligt riksdagens utredningstjänst.

Bara Lettland har kortare skoldagar än Sverige.

Skrivet av: