Onsdag 12 Maj
Stockholm

Skolor får oftare kritik för kränkning

Allt fler skolor får kritik för att eleverna utsatts för kränkningar.
Allt fler skolor får kritik för att eleverna utsatts för kränkningar. Foto: ERIK G SVENSSON/Scanpix

Skolinspektionen finner allt oftare anledning att rikta kritik mot skolor som utsätter sina elever för kränkande behandling.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

I 264 fall riktade Skolinspektionen kritik mot skolor under år 2008. Och 69 av dessa gällde kränkande behandling - en ökning med drygt 80 procent sedan året innan.

Det framgår av en rapport som Skolinspektionen sammanställt för år 2008.

Örebro och Södermanland är de två län som kränker mest. De får mest kritik i förhållande till sin befolkningsmängd, följda av Västernorrland.

Antalet anmälningar till Skolinspektionen har också ökat, 1 290 nya anmälningar kom in till myndigheten 2008. Det är 36 procent fler än under 2003.

Kommentera
Kopiera länk
Dela