Riksrevisor: Fiskestödet slöseri

- 17/11/2008, 02:17 -

Eva Lindström kritiserar regeringen och kräver att fiskestödet ska upphöra.

Riksrevisorn Eva Lindström kritiserar skarpt regeringen, främst jordbruksministern Eskil Erlandsson, och Fiskeriverket för stödet till yrkesfisket. Hon anser att regeringen missköter yrkesfisket och att stödet är en konstgjord andning som slösar med skattepengar.

Lindström framför kritiken i en debattartikel i Dagens Nyheter sedan Riksrevisionen granskat stödet. Granskningen visar att stödet för ett hållbart fiske är ineffektivt. Samhället ger å ena sidan stöd till yrkesfiskarna för att de ska fiska och å andra sidan stöd för att de ska upphöra med det.

Överkapaciteten i fiskeflottan beror på bidragen och skattelättnaderna, något som gör att näringen mår dåligt, skriver Lindström. Det räcker inte att höja skrotningsbidragen som jordbruksministern föreslagit, anser hon.

Den genomsnittliga skattebefrielsen är en miljon kronor om året per fiskefartyg. De 92 största fartygen, av 1 267 aktiva fiskebåtar, får hälften av skattebefrielsen - cirka 100 miljoner om året.

TT / Peder Broberg

Skrivet av: