Lördag 31 Jul
Stockholm

Förslag om maxfångster av torsk

För att hindra att hela den svenska kvoten tas upp tidigt under året.(TT)

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Fiskeriverket vill införa begränsningar för hur stor fångst yrkesfiskare får landa vid ett och samma tillfälle. Förslaget gäller torsk, gråsej och havskräfta som fångas i Västerhavet.

Bakgrunden är att Fiskeriverket vill hindra att de svenska kvoterna tas upp i sin helhet tidigt under året, så att fisket av en viss art i ett område helt måste stoppas.

Sveriges fiskares riksförbund (SFR) har haft ett internt, frivilligt system med veckoransoner för att nå samma effekt.

– Men efterlevnaden av det var så dålig att det inte längre kunde försvaras, säger förbundets ordförande Henrik Svenberg till TT.

Därför bad SFR om hjälp från Fiskeriverket. Torsdagens förslag är ett svar på det. Förutom maxfångster föreslår verket bland annat skärpta regler mot utkast av bifångster, och krav på att den som får för stor andel torsk i trålen måste byta fiskeplats.

Men SFR är inte alls nöjt med Fiskeriverkets förslag.

– Maxfångsterna hindrar rationellt fiske. Bland annat blir det osäkert om hela Sveriges kvot för torskfiske i Kattegatt kan tas upp. Det är bättre med veckoransoner, säger Henrik Svenberg.

Gränsen för torsk från Kattegatt blir låg, bara 200 kilo per landning. För torsk från Nordsjön föreslås högst två ton, och för gråsej från Nordsjön tio ton.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela