Stockholm

Domare frias för fällande knarkdom

Hovrättsdomarna dömde en man felaktigt till ett långt straff för narkotikabrott. Men nu frias de - trots rättegångsfel.


Läs mer

STOCKHOLM. Två hovrättsdomare dömde en man till tolv års fängelse för bland annat grovt narkotikabrott. När domen hamnade i Högsta domstolen underkändes den med hänvisning till grovt rättegångsfel.

Den dömde mannens fingeravtryck fanns på en påse som innehöll amfetamin. Men han hävdade att det måste ha hamnat där när han var på besök i den medåtalades hem.

Hovrätten lämnade dock detta "utan avseende" eftersom uppgifterna inte kunde styrkas.

Justitiekanslern, JK, ansåg dock att de två domarna brustit i ansvarsutövning - det fanns visst vittnesuppgifter som styrkte den dömde mannens version - och anmälde domarna till ansvarsnämnden. Sammanlagt konstaterade JK att domarna begått tre allvarliga fel under rättegången.

Statens ansvarsnämnd ger dock inte de två domarna någon disciplinpåföljd även om man konstaterar att "domskälen i två avseenden blivit missvisande eller i vart fall oklara".

 

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.

Notifieringar från din stad

Slå på notifieringar för din stad för att få de senaste Blåljus-nyheterna från Nyheter24.