Stockholm

Svenska piratjägare till Somalia

Sju svenska officerare ska delta i EU:s jakt på pirater.


Läs mer

Den svenska försvarsmakten skickar nu sju officerare att delta i EU:s särskilda piratkommando, EU NAVFOR ATALANTA.

"Sverige bör bidra till styrkan och säkerställa insyn och möjlighet till påverkan”, skriver försvarsminister Sten Tolgfors i beslutet.

Förhoppningsvis kommer EU:s bekämpning av piraterna att komma igång i början på december. Officerarna kommer att placeras i EU NAVFOR:s operativa högkvarter och styrkehögkvarter.

Tolgfors avslöjade tidigare i november att man också ska skicka tre fartyg med besättningar till Somalia. Detta för att delta i FN:s insats att skydda mattransporter till landet.

Sjösäkerhetsdirektören Johan Fransson understryker vikten att Sverige skaffar sig beredskap om något liknande skulle hända ett svenskt fartyg.

"Om någon av dessa händelser inträffar är det enligt Sjöfartsinspektionen viktigt att en beredskap finns för ett snabbt svenskt agerande i samverkan mellan staten, Sverige Redareförening, de sjöfackliga organisationerna och det berörda rederiet”, skriver han i en promenoria till näringsdepartementet.

Skrivet av:

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.