Ökning av aggressiv tarmbakterie

- 08/01/2009, 08:49 -

8 000 svenskar drabbas varje år av en i värsta fall dödlig tarmbakterie.

Allt fler svenskar, cirka 8 000 om året, drabbas av en mycket besvärlig och i värsta fall dödlig tarmbakterie.

Felaktig användning av antibiotika driver utvecklingen.

Boven i dramat heter Clostridium difficile.

– Det kan vara mycket allvarligt. Det finns ungefär 140 dödsfall per år där man nämner denna infektion som orsak eller bidragande orsak, säger överläkare Johan Struwe, verksam vid Smittskyddsinstitutet och Strama (Samverkan mot antibiotikaresistens), till Ekot i Sveriges Radio.

En kartläggning från myndigheten visar att drygt 8 000 svenskar drabbas av bakterien varje år och 1 400 måste vårdas på sjukhus på grund av infektionen. Ökningen är drygt 60 procent jämfört med läget för tio år sedan, enligt Ekot.

Många bär på C. difficile utan att få några som helst symtom, men en antibiotikakur kan få bakterien att löpa amok och orsaka svåra diarréer - i synnerhet om bakterien har utvecklat motståndskraft, resistens, mot läkemedlet.

– Det är äldre som drabbas och andra med samtidiga sjukdomar. Hos dessa patienter ska man vara återhållsam med antibiotika, säger Struwe till Ekot.

Från flera länder, bland dem USA, Storbritannien och Finland, har dödsfall rapporterats efter infektion med en mycket aggressiv variant av C. difficile, kallad ribotyp 027. Just denna variant har bara hittats i några enstaka fall i Sverige hittills. Den är främst motståndskraftig mot en antibiotikasort som kallas kinoloner, som används flitigt i många länder, men som svenska läkare uppmanas att vara mycket restriktiva med.

Skrivet av: