Måndag 18 Okt
Stockholm

Tamiflu har blivit verkningslöst

Det vanligaste läkemedlet mot influensa fungerar inte längre i stora delar av världen.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Tamiflu, det vanligaste läkemedlet mot influensa, är verkningslöst i stora delar av världen. Influensavirusen har snabbt utvecklat resistens mot medicinen.

Redan under den förra influensaperioden för ett år sedan visade analyser i flera länder att ett vanligt influensavirus, H1N1, blivit motståndskraftigt mot Tamiflu.

Siffrorna varierade

10 procent i USA, 25 procent i Europa, 11 i Sverige och - märkligt nog - 67 procent i Norge stod emot läkemedlet, skriver Svenska Dagbladet.

Men efter den senaste periodens mätningar talar experterna om en chockerande utveckling och vill ha snabba insatser.

Nu ligger motsvarande siffror på 90 procent i USA och Europa och 100 procent i Sydafrika.

Sverige har köpt upp stora lager av Tamiflu som spelar en central roll i arbetet med att bygga upp ett skydd för en eventuell epidemi av fågelinfluensa.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela