Skickade sex-sms till särskoleelev

- 27/04/2010, 20:24 -
Särskoleeleven fick flera sms med sexuellt innehåll.

Särskoleeleven fick flera sms med sexuellt innehåll.

Stefan Gustavsson / SvD / SCANPIX

En anställd vid gymnasiet ska upprepade gånger skickat sms med sexuellt innehåll till en elev i särskolan. Nu polisanmäler skolan personen.

KARLSTAD. Redan i januari i år fick Nobelgymnasiets rektor reda på att en ur personalen skickat sms och ringt en elev i särskolan, efter eleven slutat skolan.

Innehållet ansågs harmlöst men rektorn valde ändå att påtala för den anställde hur olämpligt det är att ha kontakt med elever utanför skoltid.

Men i måndags fick rektorn nya uppgifter om att personen skickat fler sms till eleven. Den här gången var sms:en fyllda med sexuella anspelningar. Därför väljer skolan att anmäla den anställde för sexuella trakasserier.

– Vi misstänker den anställde för sexuella trakasserier, säger Jonny Brandt, rektor för gymnasiesärskolans program till NWT.

– Hans agerande är helt oacceptabelt. Vi väljer därför att polisanmäla, och inleder direkt förhandlingar med arbetstagarorganisationen om arbetsrättsliga åtgärder, säger han till NWT.