Söndag 1 Aug
Stockholm

1 av 5 tjejer skär sig själva

1 av 5 unga tjejer skär sig själv.
1 av 5 unga tjejer skär sig själv. Foto: CLAUDIO BRESCIANI / SCANPIX

Många unga tjejer och killar mår dåligt, visar Göteborgs-Postens stora ungdomsenkät.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

– Att skära sig har blivit ett igenkännbart sätt för unga tjejer att uttrycka att de mår dåligt, säger forskaren Anna Johansson, till Göteborgs-Posten, som låtit genomföra en stor ungdomsenkät.

Undersökningen visar att en av fem tjejer i nian har skurit sig själv vid ett eller flera tillfällen för att de känt sig olyckliga. Bland killarna i samma ålder är motsvarande siffra en av tio.

Anna Johansson, doktor i etnologi på Umeå universitet, menar att det pekar mot en klassisk skillnad mellan killar och tjejer. De första riktar sin destruktivitet utåt och de andra inåt.

– 80- och 90-talet förknippas med ätstörningar och det finns många likheter mellan att svälta sig och att skära sig. Men det är inte så enkelt att man kan säga att ökningen av tjejer som skär sig har inneburit en minskning av ätstörningar. Många av dem som skär sig har den problematiken också, säger Anna Johansson till GP.

Gemensamt för många av de unga tjejerna är att de har dåligt förtroende för psykiatrin och ser på skärandet som ett missbruk, enligt Johanssons forskning.

– De pratar om den egna viljan och liknar ofta skärandet vid ett beroende och använder begrepp som återfall och kick, säger hon till GP.

Kommentera
Kopiera länk
Dela