Stockholm

Färre blir sjuka av jobbet

Minskningen av antalet arbetssjukdomar fortsätter.


Läs mer

Förra året minskade antalet arbetssjukdomar som anmälts till Försäkringskassan med tio procent jämfört med 2007.

Det är glädjande att den positiva trenden fortsätter. Antalet anmälda arbetssjukdomar har halverats under de senaste fem åren, säger Börje Bengtsson, statistiker på Arbetsmiljöverket.

Trots den positiva trenden är Arbetsmiljöverkets generaldirektör Mikael Sjöberg fortfarande oroad.

"Det är fortfarande drygt 110 000 skador, som hänger ihop med arbetet, konstaterar Sjöberg i ett pressmeddelande.

Arbetsmiljöverket tror inte att nedgången beror på en minskad benägenhet att anmäla dessa skador.

– Vi ser inga tecken på det, utan det har helt enkelt blivit färre arbetsskador och det är säkert flera samverkande faktorer bakom denna positiva utveckling, säger Börje Bengtsson.

Den vanligaste orsaken till arbetssjukdomar är belastningsskadorna som står ungefär hälften av anmälningarna medan 20 procent av de anmälda skadorna orsakas av psykosociala förhållanden.

Förra året anmäldes 10 827 arbetssjukdomar, jämfört med 11 950 under 2007 och 25 300 under 2003.

Arbetsolyckor som leder till frånvaro från jobbet har också minskat - från drygt 31 500 under 2007 till drygt 30 300 under förra året. Antalet olyckor i arbetet som inte lett till frånvaro samt olyckor till och från arbetet ökade dock något under förra året jämfört med föregående år.

Skrivet av:

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.