Vårt missbruk kostar 150 miljarder kronor - varje år

- 02/11/2010, 10:28 -

Sergey Ponomarev/AP/Scanpix

Att rehabilitera en enda 20-årig heroinist kan leda till sex miljoner sparade skattekronor.

Den totala notan för det svenska missbruket av alkohol och narkotika är 150 miljarder kronor - varje år. Det konstaterar Gerhard Larsson, regeringens utredare, i dag på SvD:s debattsida Brännpunkt.

Enligt hans slutsatser finns stora samhälleliga besparingar att göra om mer pengar satsas på missbruksvård.

– Huvudlinjen handlar om tidig upptäckt, det handlar om hur man uppträder från sjukvården och socialtjänsten, hur man samarbetar, vem som gör vad. Det handlar om att utveckla kvaliteten i innehållet, i vården som man erbjuder och det handlar om att få fram mer av kompetens, forskning, utbildningsinsatser för dem som ska jobba med personer som har missbruk. Det är ett antal viktiga punkter, säger Gerhard Larsson till Sveriges Radios Ekot.

Han pekar också på bristen i att tillgången till behandlingsinstanser varierar så kraftigt beroende på var i landet man bor. I dagsläget når missbruksvården bara var femte missbrukare, eller 100 000 av 500 000 totalt.

De senaste tio åren har missbruket dessutom ökat av både alkohol och narkotika. Och kostnaderna för missbrukarna skenar snabbt. Gerhard Larsson konstaterar att varje lyckad behandlig innebär stora summor i sparade pengar, utöver det minskade lidandet.

"För en 20-årig kvinna med aktivt heroinmissbruk är den samhällsekonomiska kostnaden cirka 10 miljoner kronor. Vårdkostnaden för vanliga insatskombinationer varierar mellan 300000 kronor och 2,6 miljoner. Om insatsen är effektiv mot missbruket kan besparingen bli 2 miljoner kronor. Om insatsen dessutom gör det möjligt att arbeta kan besparingen bli 6 miljoner." skriver Larsson på SvD Brännpunkt.