Torsdag 23 Sep
Stockholm

Bara en av fem missbrukare får vård

Fler missbrukar i Sverige men väldigt få får vård.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Missbruket ökar i Sverige. Under de senaste tio åren har missbruket av narkotika ökat med 15 procent. Alkoholmissbruket har ökat med 20 procent.

Men vården når inte fram.

Bara en av fem missburkare nås i dag av missbruks- och beroendevården. Det skriver regeringens utredare, Gerhard Larsson, på DN Debatt.

Han konstaterar att det stora problemet är alkohol, cirka 330 000 svenskar är beroende av alkohol. Vad gäller narkotika rör det sig om 29 500 tunga missbrukare, men nästan 80 000 har en riskabel konsumtion. Även läkemedelsberoendet är ett stort problem. 65 000 svenskar beräknas missbruka läkemdel.

Gerhard Larsson menar att satsningarna på prevention är bra men att fokuset på att förebygga också kan tränga ut satsningar på vård och behandling.

I sin utredning föreslår Gerhard Larsson att en ny svensk lagstiftning satsar mer på vård och behandling, samt metoder som metadonbehandlingar, sprutbytesprogram och andra insatser med vetenskapligt belagda goda effekter.

Kommentera
Kopiera länk
Dela