Onsdag 28 Sep
Stockholm

Var fjärde person brottsutsatt

Oftast handlar det om hot och trakasserier.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer
Nationella trygghets- undersökningen

Nationella trygghetsundersökningen NTU 2010 bygger på intervjuer med drygt 14 000 personer och genomförs årligen av Brå. Undersökningen mäter allmänhetens utsatthet för brott och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet, samt allmänhetens upplevda trygghet och förtroendet för rättsväsendet.

Under förra året utsattes var fjärde person för någon typ av brott, enligt Brottsförebyggande rådets, Brå:s, rapport.

Det är dock långtifrån alla som anmäler att de utsatts för något olagligt. Antalet anmälda fall är långt fler än hur många som uppger att de själva fallit offer för brottslighet.

Antalet som brottsutsätts ser ut att ligga stadigt samtidigt som anmälningsbenägenheten i vissa fall förändrats.

– Antalet polisanmälda fall av misshandel fortsätter till exempel att öka för varje år, men när vi frågar människor om deras utsatthet för misshandel ligger siffrorna på en högre, men mer stabil nivå, säger Åsa Irlander, utredare på Brå, i ett pressmeddelande.

De mest brottsutsatta är en ganska liten och mycket hårt prövad grupp. Mer än hälften av alla brott som begås mot enskilda personer begås nämligen mot bara 1,4 procent av befolkningen.

Läs hela Brå:s rapport (pdf-klänk).

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.