Torsdag 28 Okt
Stockholm

Halverad tid för asylhandläggning

Migrationsverket lovar nu att mer än halvera handläggningstiden.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Handläggningstiden ska halveras för asylansökningar, en förändring som både ska öka de sökandes rättssäkerhet, och spara hundratals miljoner åt staten.

Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson medgav vid en pressträff på fredagen att han känner sig en aning nervös inför löftet om att vid utgången av 2010 ska asylhandläggningar i snitt klaras av på tre månader.

Särskilt med tanke på att Migrationsverket under lång tid haft mycket svårt att nå det mål regeringen ställt upp om sex månader.

För närvarande ligger handläggningstiden på 7,5 månader.

– Vi har fattat beslut i dag om ett nytt arbetssätt som kommer att korta handläggningstiderna radikalt och öka kvalitén i besluten, säger Eliasson.

Beslutet innebär en mycket omfattande omorganisation av verkets arbetssätt, som direkt kommer att påverka två tredjedelar av personalen. Eliasson säger sig dock ha både fackliga organisationer och skyddsombud med ombord.

Organisationsförändringen ska inledas genom ett pilotprojekt fram till sommaren i Göteborg. Under hösten ska ytterligare fem till sex orter införa nyordningen, och under våren 2010 ska hela verkets arbete präglas av denna.

I korthet går planerna ut på att skära bort onödiga väntetider i asylhandläggningen. Det ska åstadkommas främst genom att beslutsfattare i asylärenden, som i dag kopplas in sent i processen, i stället ska stå i första ledet och omedelbart granska nya ansökningar.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela