Stockholm

Fler uppehållstillstånd 2008

Sverige beviljade 90 021 uppehållstillstånd 2008, en ökning med fem procent.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Sverige beviljade 90 021 uppehållstillstånd förra året, en ökning med fem procent jämfört med åren före.

Främst var det studenter och arbetskraftsinvandrare som stod för den stora ökningen. Men anhöriginvandringen var hög, och då framför allt till de många asylsökande som fick uppehållstillstånd under åren 2006 och 2007.

Uppehållstillstånd till asylsökande minskade däremot med 40 procent mellan 2007 och 2008. I fjol fick 11 200 asylsökande uppehållstillstånd.

Tillstånd för bärplockare

Totalt beviljades 33 687 anhöriga till invandrare från länder utanför EU uppehållstillstånd i fjol, en ökning med 14 procent.

De stora gruppernas tillstånd därefter utgörs av medborgare i EU eller EES-länder som får så kallade uppehållsrätter. 19 398 var de i fjol, vilket är samma nivå som 2007 och något lägre än 2006. Folk som skaffat arbete i Sverige, eller anhöriga till dem, dominerar kategorin.

Det beviljades också totalt 14 500 tillstånd för att arbeta i Sverige, vilket är en ökning med 47 procent. Den stora ökningen beror främst att säsongsarbetare som bärplockare numera måste ha tillstånd. Men även gruppen arbetstagare ökar, från drygt 3 000 2005 till 7 500 i fjol.

Även gruppen studenter ökar. I fjol beviljades 11 000 studerande uppehållstillstånd, 25 procent fler än 2007.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.