Stockholm

Asylvårdsföretaget vd försvarar sig

Socialstyrelsen riktar dräpande kritik mot Flyktingmedicinskt centrum.


Läs mer

Socialstyrelsen riktar dräpande kritik mot Flyktingmedicinskt centrum som bedriver asylvård i Stockholms län.

Landstinget vill omedelbart bryta kontraktet, men företagets vd menar att det handlar om isolerade händelser.

Socialstyrelsen riktar hård kritik mot Flyktingmedicinskt centrum (FMC) som bedriver vård för asylsökande i Stockholms län. Kritiken gäller bland annat ett fall där två kvinnor, en hivpositiv och en hivnegativ, förväxlades. Den hivpositiva kvinnan upptäcktes först när hon senare sökte vård på grund av en akut infektion.

I ett annat fall tolkade läkaren provsvar fel och gav en familj beskedet att deras sexårige pojke var smittad med hiv.

FMC, som ingår i vårdkoncernen Avesina AB, har också slarvat med ett 70-tal prover och remissvar gällande personer med misstänkt tuberkulos. Allt blev liggande, vilket gjorde att patienter inte blev utredda och det dröjde i vissa fall upp till 1,5 år innan de fick remiss till specialistklinik.

I fjol gjordes en omfattande granskning av verksamheten vid FMC i Rissne och Fittja.

"Vi fann en rad brister som är fullständigt oacceptabla", skriver Staffan Blom, chef för Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Stockholm, i ett pressmeddelande.

Han påpekar att missförhållandena drabbar en redan hårt utsatt grupp som inte har möjlighet att söka vård på annat håll.

FMC saknade bland annat lokala rutiner, och Socialstyrelsen slår fast att Stockholms läns landsting, som beställer FMC:s tjänster, måste bli bättre på att följa upp verksamheten.

Stockholms läns landsting, som förra året köpte tjänster för 28,5 miljoner kronor av FMC, vill omedelbart bryta avtalet om det är juridiskt möjligt.

– Vi är mycket upprörda. Det är en exceptionellt allvarlig kritik som Socialstyrelsen kommer med och det är förfärande för alla de människor som har drabbats, säger chefläkare Henrik Almkvist vid hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Vi har givit i uppdrag till våra landstingsjurister att se över om vi inte kan bryta avtalet. Och vi har redan i dag påbörjat en undersökning efter alternativa vårdgivare.

Shori Zand, vd för både Avesina och FMC, anser att de felaktigheter som har begåtts i första hand beror på att enstaka individer har gjort fel, inte på bristande rutiner.

– Det ursäktar inte det som har skett, men man måste förstå att människor kan göra fel. När ett fel begås på Karolinska (universitetssjukhuset), lägger man ned hela sjukhuset då? Nej, det gör man inte, säger hon.

– Läkaren som slarvade i fallet med den hivsmittade kvinnan varnades och fick inte sitt kontrakt förlängt. Sjuksköterskan som också var inblandad valde självmant att sluta, säger Zand som blir förvånad och bestört när TT berättar att landstinget överväger att säga upp avtalet.

– Det har jag inte hört någonting om! Jag utgår ifrån att de kommer att sätta sig ned nu och gå igenom fallen. Och säga upp avtalet - är det någonting som gagnar flyktingarna? Det undrar jag, säger Shori Zand.

Skrivet av:

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.