Tisdag 30 Nov
Stockholm

Regeringens miljömål hindrar utbyggnad av kärnkraftsverk

1 av 2
2 av 2

Enligt regeringen ska Sverige uppnå ett mål för främjande av energi från förnybara energikällor, som är omöjligt om Sveriges tio kärnreaktorer ska fortsätta hållas igång.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer
Förnybar energi

Energi från förnybara energikällor är energi från förnybara, icke fossila energikällor, exempelvis solenergi, vindenergi, luftvärme, vattenvärme, vattenkraft,biogas, biomassa och havsenergi.

EU:s direktivs definition lyder: ”slutlig energianvändning (brutto): energiprodukter som för energiändamål levereras till industrin, transportsektorn, hushållen, servicesektorn, inbegripet offentliga tjänster, jordbruket, skogs, och fiskenäringen, inbegripet användningen av el och värme inom energisek i samband med el- och värmeproduktionen samt inbegripet förluster av el och värme vid distribution och transmission.

Regeringen har missförstått definitionerna när de har räknat på hur mycket förnybar energi vi ska uppnå mellan år 2009 och 2020, skriver tidningen Miljöaktuellt.

Under två års tid har den felaktiga definitionen använts. Det är när regeringen räknar på en prognos utifrån direktiv om förnybar energi som det har blivit fel. Direktiven är från EU, men regeringen har använts sig av en svensk definition som skiljer sig något åt från EU:s.

Det är de två svenska definitionerna ”total energianvändning” och ”total slutlig energianvändning” som har kastats om. Regeringen har utgått från den totala slutliga energianvändningen, men inte dess innebörd.

Skillnaden mellan de två är att "den totala energianvändningen betyder all energianvändning, medan den totala slutliga energianvändningen betyder all energianvändning minus poster som distributionsförluster, skaffa ett förråd av utrikes sjöfart och energi som används för ändamål som inte kräver energi".

Om man väljer att använda sig av den första definitionen innebär det att Sverige ska gå från 34 procent förnybar energi till minst 50 procent förnybar energi fram till 2020. Om man använder sig av den andra definition ska Sverige gå från 44 procent förnybar energi till minst 50 procent.

Sven Jonsson, politisk sakkunnig hos näringsminister Maud Olofsson och ansvarig för energifrågor, säger till Nyheter24 att det inte finns några fel i propositionen.

– Det skulle kunna vara klarare definierat. Definitionen för EU:s definition av den totala slutliga energianvändningen är i sju punkter och det är svårt att göra den kortfattad och fattbar. Vi har inte skrivit ut allting, men det råder ingen oklarhet om vilken definition vi använder oss av.

Sverige ska alltså från 2009 till 2020 höja sin förnybara energi med, inte sex procent, utan med minst 16 procent om man utgår från den svenska definitionen. Något som är en omöjlighet om regeringen vill fortsätta ha tio kärnreaktorer igång, skriver Miljöaktuellt. Samtidigt som regeringen la fram sin energiproposition i mars 2009, öppnade de också upp för byggande av fler kärnreaktorer.

Siffrorna som Miljöaktuellt har tagit fram är, enligt Sven Jonsson, ointressant i sammanhanget och han menar att det inte går att härleda till kärnkraftsverk och eventuella utbyggnader.

– Utbyggnad av reaktorer och de här målen har olika tidsperspektiv. Målen ska uppnås till 2020, om nio år, medan om det skulle byggas ut kärnkraftverk så tar det långt mycket längre tid att besluta om en utbyggnad. Miljöaktuellt har gjort en höna av en fjäder.

Kommentera
Kopiera länk
Dela