Onsdag 22 Sep
Stockholm

Miljöpartiet kräver att två kärnreaktorer stängs

Sverige går mot elöverskott.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Fram till år 2020 beräknas det svenska elöverskottet bli 23 TWh, motsvarande produktionen i fem av Sveriges tio kärnkraftsreaktorer, enligt Energimyndighetens prognoser.

Därför bör Sverige redan nu bomma igen två av reaktorerna, då vi även med bara åtta reaktorer skulle ha ett överskott i vår elproduktion. Det anser miljöpartiet som genom språkröret Maria Wetterstrand och energipolitiska talespersonen Lise NordinDN Debatt föreslår att detta görs.

"Det är fullt möjligt att låta ett par reaktorer tas ur drift i Sverige redan denna mandatperiod utan att det påverkar tillgången på el i Sverige. Och utan att det påverkar klimatpolitiken. Vi har för avsikt att i dag presentera detta förslag i en motion till Sveriges riksdag med anledning av händelse av större vikt." skriver miljöpartisterna i debattartikeln.

Miljöpartiet vill dessutom ta fler reaktorer ur drift på längre sikt. De lyfter också fram uttalandet från EU:s energikommissionär Günther Öttinger om att hela EU bör satsa på ett energisystem helt utan kärnkraft.

Kommentera
Kopiera länk
Dela