Torsdag 2 Dec
Stockholm

Ny kärnkraft säger sex av tio

Positiv inställning till nya kärnkraftverk. Bara v- och mp-väljare är emot.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

En undersökning som Synovate publicerar i DN visar att sex av tio svenskar säger ja till att bygga nya kärnkraftverk som ersättning för de gamla. Majoritet för regeringens nya politik finns hos alla de borgerliga partiernas väljare, men även bland de socialdemokratiska. Bara inom miljöpartiet och vänsterpartiet är en majoritet emot nya reaktorer.

Endast 26 procent av vänsterväljarna röstar ja till att ersätta gamla reaktorer med nya, medan det hos miljöpartiets väljare finns en något större sympati – 42 procent. Bland de socialdemokratiska väljarna säger 57 procent ja till att ersätta gamla kärnkraftverk.

Störst stöd har frågan hos moderaterna där så många som 84 procent vill fimpa de gamla reaktorerna för nya. Av folkpartiets sympatisörer säger 77 procent ja och hos centern anser 64 procent att det vore en bra plan.

Undersökningen genomfördes 5-11 februari och omfattar 1 016 intervjupersoner.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela