Lördag 21 Maj
Stockholm

42 miljoner ska stoppa våld mot kvinnor

Våld mot kvinnor ska förebyggas med 42 miljoner. Det räcker inte, säger Carina Ohlsson, ordförande för Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund, SKR och S-ledamot.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer
Kvinnors rättigheter

1734 – Mannen förbjuds aga sin hustru så illa att hon blir allvarligt skadad eller avlider.

1864 – Rätten till husaga försvinner.

1884 – Ogift kvinna blir myndig vid 21 års ålder.

1921 – Kvinnor får rösträtt. Gift kvinna blir myndig vid 21 års ålder.

1965 – Våldtäkt inom äktenskapet blir straffbart.

1978 – Sveriges första kvinnojours startar

1979 – Kvinnokonventionen, FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor antas av FN:s generalförsamling.

1988 – Lagen om besöksförbud inrättas.

1993 – FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antas i FN:s generalförsamling.

1998 – Kvinnofridsreformen. Lagstiftningen gällande mäns våld mot kvinnor skärps.

1999 - FN:s internationella dag för avskaffandet av kvinnovåld införs. Dagen inträffar den 25 november.

2007 – Kvinnofridslinjen inrättas vid Nationellt centrum för kvinnofrid. www.kvinnofridslinjen.se

2007 – Regeringen tar fram en handlingsplan för hur våldet mot kvinnor ska bekämpas.

2011– EU-konvention mot kvinnovåld undertecknas.

Regeringen ger Brottsförebyggande rådet 42 miljoner som de ska fördela till forskning och metodutveckling för att förebygga mäns våld mot kvinnor. Kunskapen om hur mäns våld mot kvinnor ska bekämpas är för dålig

Carina  Ohlsson är förvånad över att de 42 miljonerna ska räcka under hela mandatperioden, till 2014.

– Det är bra att regeringen gör något och uppmärksammar det här samhällsproblemet, men 42 miljoner räcker inte. Det är viktigt att hitta behandlingsmetoder för gärningsmännen, men det är ju inte förebyggande. Då har våldet redan hänt. Vi måste börja arbeta tidigare.

Hon anser att förebyggande metoder ska innebära att man pratar om jämställdhetsfrågor i förskolor och skolor, att diskussioner förs om hur man förebygger att våld uppstår.

– Våldet ökar hela tiden. Anmälningarna ökar, vilket är bra eftersom det tyder på att fler vågar anmäla, men vi vet också att våldet ökar. Sverige har inte råd att dra ned på välfärdssektorn. Det behövs lärare, kuratorer och sjuksköterskor på skolorna som kan arbeta med det här.

I genomsnitt dör 20 kvinnor per år från våld och i 70 procent av de fallen står en närstående för våldet.

Cirka 27 000 anmälningar av misshandel mot kvinnor över 18 år kom in till polisen förra året. I 85 procent av fallen var den misstänkte en man och i 50 procent var mannen närstående till kvinnan. Mörkertalet tros vara stort. Brottsförebyggande rådet har i tidigare studier visat att var femte kvinna inte anmäler misshandeln till polisen.

En del av de 42 miljonerna ska gå till ökat skydd för de drabbade kvinnorna. Dessutom vill regeringen se ett projekt som hjälper barn som växer upp i familjer där våld förekommer.

– Om kvinnorna ska få ökat skydd måste regeringen ligga på kommunföreträdare. Enligt lag är kommunen skyldig att ge drabbade kvinnor och barn ett skydd, men det är inte alltid det finns resurser till kvinnojourer och skyddat boende, säger Carina Ohlsson.

Det europeiska nätverket WAVE (Women Against Violence) har en nyligen kartlagt kvinnojourers skyddade boende för kvinnor i Europa. Den visar att bara sex länder klarar Europarådets rekommenderade standard om en boendeplats per 10 000 invånare. Sverige uppfyller standarden till hälften.

Kommentera
Kopiera länk
Dela