Stockholm

Fortkörningsböterna är olagliga

Tiotusentals dömda fortkörare kan nu komma att frias.
Tiotusentals dömda fortkörare kan nu komma att frias. Foto: Bertil Ericson / SCANPIX

Tusentals människor som tidigare åkt fast för fortkörning kan komma att frias.


Läs mer
"Åtalet ogillas"

Fyra fortkörare har hittills friats. I domarna står det:

"Tingsrätten finner att straffbestämmelsen vid den i målet aktuella tidpunkten, enligt sin ordalydelse, inte lämnade något utrymme att straffa den som bröt mot föreskrifter meddelade av Vägverket. Vidare finns ingen övergångsbestämmelse som vidmakthåller straffbestämmelsens koppling till de av Vägverket meddelade föreskrifterna. Mot denna bakgrund skulle det strida mot legalitetsprincipen att döma XX för brott mot Vägverkets föreskrifter som åklagaren hänvisat till. Åtalet ska därför ogillas."

YSTAD. Fortkörare kan ha dömts fel. På grund av en miss i lagtexten så har skånska tingsrätter börjat fria personer trots att de bevisligen kört för fort.

Missen kan ha gjort att tusentals människor som åkt fast för fortkörning har blivit felaktigt dömda. Hittills har fyra män friats från sina fortkörningsböter.

Ingen övergångsregel

Vägverket upphörde 1 april förra året. Då upphörde även myndighetens föreskrifter om hastighetsbegränsningar runt om i Sverige. Problemet ligger i att det inte finns någon övergångsregel om att hastighetsbegränsningarna ska gälla även efter att myndigheten upphört.

– Det är ett lagtekniskt problem, en miss. I normala fall så skulle man när Vägverket upphörde ha slagit fast att Vägverkets föreskrifter ska fortsätta att gälla, säger Fredrik Blommé, Ystads tingsrätt till Skånskan.

Fria trots erkännande

Tre av de nu friade männen har sedan tidigare erkänt fortkörningen. En av dem har hela tiden nekat. Oavsett vad så har alla nu friats från sina respektive fortkörningsböter.

Domarna kan få stor betydelse i framtiden. Dock vet ingen ännu vad konsekvenserna av lagtolkningen kan komma att bli. Vad som händer med alla dem dom fällts för fortkörning sedan lagändringen återstår att se.

Efter att Vägverket lades ner är det Trafikverket som ansvarar för att utfärda föreskrifterna om vilka maxhastigheter som gäller.

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.

Notifieringar från din stad

Slå på notifieringar för din stad för att få de senaste Blåljus-nyheterna från Nyheter24.