Stockholm

Nu krävs regeringen på svar om FRA-lagen

Europadomstolen kräver nu svar från...
1 av 3
Europadomstolen kräver nu svar från... Foto: Christian Lutz / SCANPIX
den svenska regeringen om hur Sverige levt upp till Europakonventionens krav på FRA-lagen.
2 av 3
den svenska regeringen om hur Sverige levt upp till Europakonventionens krav på FRA-lagen. Foto: Janerik Henriksson / SCANPIX
Försvarets Radioanstalt, FRA.
3 av 3
Försvarets Radioanstalt, FRA. Foto: Gunnar Lundmark / SCANPIX

Tre år efter att Centrum för rättvisa anmälde FRA-lagen till Europadomstolen så väljer nu Strasbourg att agera.


Läs mer
FRA-lagen

Lagen är en form av signalspaning som bedrivs av Försvarets Radioanstalt, FRA. Arbetet avser spaning mot elektronisk kommunikation, exempelvis e-post, telefon, fax och sms.

Spaningen omfattar enormt stora informationsmängder. Den nya FRA-lagen trädde i kraft 2009 och har varit och är vida omdiskuterad.

Europadomstolen kräver svar från den svenska regeringen efter att Centrum för rättvisa år 2008 anmälde konsekvenserna av den svenska FRA-lagen.

– Nu måste svenska staten reagera och förklara hur de ser på frågorna från Europadomstolen, säger Clarence Crafoord, chef för Centrum för rättvisa, till Nyheter24.

Tre olika tidsperioder

Europadomstolen kräver nu regeringen på en förklaring hur Sverige levde upp till Europakonventionens krav under tre olika tidsperioder. Första perioden är innan FRA-lagen kom till, andra är efter att den ursprungliga FRA-lagen hade beslutats och därefter gällande perioden efter att lagen ändrats - fram tills i dag.

– Det innebär att staten måste svara på frågorna och så måste domstolen se om de kan gå vidare till rättegång, eller om de anser att förändringarna är tillräckliga, säger Crafoord.

Skydd för den personliga integriteten

Centrum för rättvisa lämnade in ett skriftligt klagomål till Europadomstolen den 14 juli 2008. Ärendet gällde att få domstolen att se huruvida den svenska FRA-lagen lever upp till Europakonventionens krav när det kommer till skydd för den personliga integriteten och rätten fär enskilda personer som blivit övervakade att så sina fall rättsligt prövade.

– Staten måste ta ställning och sen kan det bli en inledning om prövning. Regeringen får sedan 16 veckor på sig att svara på de här frågorna, säger Crafoord till Nyheter24 och fortsätter:

– Men det som är väldigt viktigt med att domstolen nu kräver svar är att det visar att åtgärden var bekräftad. De verkar helt och hållet ha tagit oss på allvar och delar vår syn på att titta på den här frågan.

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.