Onsdag 21 Apr
Stockholm

Fler farliga rengöringsmedel i hem

Vi köper rekordmycket rengöring.(TT)

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Risken för allergier, hud- och ögonirritationer och frätskador ökar med allt fler och farligare rengöringsmedel i hushållen. Samtidigt som rengöringsmedlen har blivit fler så har de farliga ämnena i ökat i hemmen, visar statistiken från Kemikalieinspektionen och Statistiska Centralbyrån.

Försäljningen av rengöringsmedel till hushållen har ökat 25 procent på fem år och de farliga ämnena har ökat samtidigt, uppger Sveriges Radios Ekoredaktion. Enzymer kan visserligen ersätta de frätande ämnen men de kan också vara allergiframkallande.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela